MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - U/I pre fotovoltaický ohrev vody

444,29 € s DPH

OPL9AC3UI

MPPT regulátor s AC striedačom pre fotovoltaický ohrev vody o výkone 3kW s digitálnym zobrazením napätia a prúdu a stavovými LED diódami. Mikroprocesorové riadenie zvyšuje množstvo využitej energie v zimnom období. Pokročilé algoritmy riadenia odstraňujú nedostatky analógových PWM alebo DC regulátorov. Prepracovaná koncepcia zaručuje najvyššiu návratnosť pri nízkych vstupných nákladoch.

Viac informácií

Dodanie podľa poradovníka zákaziek

Maximálne množstvo k objednaniu je 2

Viac informácií

OPL 9AC je špeciálny MPPT regulátor s AC striedačom (invertorom) pre fotovoltaický ohrev vody o výkone 3kW s vysokou účinnosťou (až 99 %), ktorý nepotrebuje k svojej prevádzke externé napájanie. Výrobok je registrovaný v programe Nová zelená úsporám - SVT23649.

Tento MPPT regulátor digitálne zobrazenie napätia a prúdu a stavové LED diódy, ktoré ukazujú stavy regulátora, ako je chod, výkon, chybu, chladenie atp.

Vysoká technická úroveň a prepracovaná koncepcia je výsledkom vlastného dlhoročného výskumu, ktorý začal na prvých fotovoltaických sústavách pre ohrev vody v roku 2010. Regulátor je vybavený sofistikovaným a automatickým rozpoznávaním parametrov fotovoltaickej zostavy (FVZ), ktoré stále zaistí v MPPT režime optimálnu výrobu elektrickej energie.

Mikroprocesorové riadenie s pokročilými algoritmami a sofistikovaným rozpoznávaním parametrov FVZ vrátane viacfázovej MPPT regulácie odstraňujú všetky nedostatky analógových PWM, alebo zastaralých DC regulátorov. Prepracovaná koncepcia riadenia zvyšuje množstvo využitej energie oproti iným technológiám až o 35 %.

Unikátnou vlastnosťou regulátora, ktorú ostatné regulátory na trhu nemajú, je vysoko efektívne využitie ziskov pri nízkom svite (pološero, veľká oblačnosť, dážď, svitanie alebo súmrak). Pri týchto extrémnych podmienkach dokáže regulátor do zostavy dodávať energiu od 1 wattu. Aj tieto nízke prídavky energie môžu pravidelne doplňovať tepelné straty v bežných bojleroch TUV. U bežných bojlerov predstavuje stratová energia v celoročnej prevádzke až 15 % nákladov na výrobu TUV. Všeobecne platí, že bojlery na TUV majú pre zmenšenie priestorových nárokov zmenšenú tepelnú izoláciu, ktorá predražuje celoročnú nákladovú bilanciu na ohrev TUV z distribučnej siete. Fotovoltaický ohrev s regulátormi SolarEco umožňuje v celoročnej bilancii dosiahnuť až 70% úspory nákladov na ohrev teplej vody.

Regulátor umožňuje pripojiť bežné tepelné spotrebiče s odporovou špirálou (skonštruované pre pripojenie k bežnej distribučnej siete typu 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz) k ostrovnému fotovoltaickému zdroju s jednosmerným napätím.

Tepelné spotrebiče, skonštruované na bežné striedavé napätie distribučnej siete, nemôžu bez špeciálnych úprav (veľmi drahých), spoľahlivo pracovať na jednosmerné napätie, pretože obsahujú termostaty a iné spínacie prvky, ktoré nemôžu rozpínať jednosmerný elektrický obvod. Pri rozpínaní silového jednosmerného obvodu dochádza k elektrickému oblúku. Ku zničeniu kontaktov dochádza už pri niekoľkých cykloch rozpojenia. V niektorých prípadoch môže pri rozpojení vzniknúť veľmi silný oblúk, ktorý môže vo vnútri spotrebiča založiť požiar. Pre spoľahlivú prevádzku bežných spotrebičov na striedavé napätie je nutné medzi FVZ na jednosmerné napätie a spotrebič vložiť DC/AC invertor a tuto funkciu plní aj OPL 9AC.

Regulátor nepotrebuje ku svojej prevádzke žiadny externý zdroj energie. Jeho prevádzka je plne zabezpečená z energie FVZ. S týmto regulátorom je možné dosiahnuť čisto ostrovnú koncepciu pre fotovoltický ohrev vody. Nízke vstupné náklady zaručujú najvyššiu návratnosť investície zo všetkých súčasných variant fotovoltaických systémov.

Inštaláciu regulátora môže previesť len osoba, ktorá spĺňa kvalifikáciu podľa vyhlášky č. 508.

Na prianie je možné regulátor vybaviť prepínaním záťaže podľa výkonu alebo dosiahnutej teploty,

Vlastnosti

 • digitálny ukazovateľ U/I/P (podľa výbavy), ktorý informuje o okamžitom stave fotovoltaickej zostavy
 • jednoduchá signalizácia kompletného stavu pomocou LED
 • plný výkon aj pri vysokých pracovných teplotách
 • vyššia účinnosť za zvýšenej teploty okolia a nižšie tepelné straty
 • zvýšený teplotný rozsah, ktorý poskytuje plný výkon aj pri vysokých pracovných teplotách
 • nízke tepelné straty umožňujú použiť iba pasívne chladenie
 • vysoká elektrická účinnosť cez 99 %
 • vysoká odolnosť pri rozpojení AC záťaže termostatom bojleru
 • zvýšená odolnosť voči skratu na silovej strane a prepätie na vstupnej strane
 • odolnosť proti prepólovaniu vstupnej strany
 • plne automatizovaný proces detekcie pripojenej zostavy
 • plne implementovaná vlastnosť MPPT s opakovanou nadriadenou kontrolou
 • účinná ochrana proti preťaženiu (prúd a výkon)
 • zvýšená odolnosť proti rušeniu
 • vylepšená odolnosť proti skratu (vnútorná poistka na doske regulátora)
 • prevádzka bez externého napájania (napájanie len z FVZ)
 • prepínanie výstupnej záťaže podľa výkonu a prúdu
 • vzdialené logovanie prevádzky regulátora
 • prehľadné zobrazenie v časovom grafe na webe alebo v mobile

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - U/I pre fotovoltaický ohrev vody

MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - U/I pre fotovoltaický ohrev vody

MPPT regulátor s AC striedačom pre fotovoltaický ohrev vody o výkone 3kW s digitálnym zobrazením napätia a prúdu a stavovými LED diódami. Mikroprocesorové riadenie zvyšuje množstvo využitej energie v zimnom období. Pokročilé algoritmy riadenia odstraňujú nedostatky analógových PWM alebo DC regulátorov. Prepracovaná koncepcia zaručuje najvyššiu návratnosť pri nízkych vstupných nákladoch.

Príslušenstvo

Na stiahnutie

OPL 9AC - Návod k obsluze

Návod k instalaci a obsluze MPPT regulátoru SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Na stiahnutie (386.25k)

OPL 9AC - Katalogový list

Katalogový list pro MPPT regulátor SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Na stiahnutie (64.98k)

OPL 9AC - Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě pro MPPT regulátoru SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Na stiahnutie (68.45k)