Kategórie

Dobré správy v oblasti fotovoltaiky

Dobrá správa pre všetkých fanúšikov alternatívnej energie. Ministerstvo priemyslu a obchodu predložilo návrh novely zákona o energetike, ktorej cieľom je zjednodušiť povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie. Zmena sa týka niektorých podmienok, najmä pre záujemcov o malé solárne elektrárne. Okrem toho by sa malo znížiť súvisiace administratívne zaťaženie.


Možnosť inštalácie výkonnejších fotovoltaických zariadení bez potreby licencie
Fotovoltaické elektrárne s výkonom do 50 kW by tak bolo možné inštalovať bez toho, aby bolo potrebné získať licenciu na výrobu elektriny od Energetického regulačného úradu. Solárne elektrárne s týmto výkonom sú vhodné najmä na strechy veľkých budov, obecných budov alebo bytových domov, pre rodinné domy sú vhodné elektrárne do 10 kW. Zmena sa týka aj hranice pre oznámenie stavebnému úradu.

Čo je predmetom návrhu?
 - Elektrárne s výkonom do 50 kW už nebudú potrebovať licenciu od Energetického regulačného úradu.
 - Nebude potrebné mesačne vykazovať výkon fotovoltaického zariadenia ani preukazovať odbornú spôsobilosť.
 - Malé zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s výkonom do 50 kW už nebudú vyžadovať stavebné povolenie ani ohlásenie stavby.
 - Vzniknú však nové požiadavky, ktoré budú musieť splniť generátory s výkonom do 50 kW.
 - Navrhovaná úľava sa, žiaľ, vzťahuje len na výrobne, ktoré sú "súčasťou budovy". Nie je možné prenajať si priestory a nainštalovať vlastné solárne panely.

Všechny komentáře