Kategórie

Prechod na fotovoltaický ohrev vody je ľahšie, než by ste čakali

V spoločnosti už niekoľko rokov prevláda trend sociálnej zodpovednosti a ekologického životného štýlu. S tým pochopiteľne súvisí tiež využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Využitie obnoviteľných zdrojov nie je len prínos pre životné prostredie, ale môže byť aj veľmi prospešné pre vašu peňaženku. Ako a prečo by ste mohli aj vy využívať obnoviteľné zdroje energie vo svojej domácnosti?  

Jednou z najrozšírenejších foriem využitia obnoviteľných zdrojov energie je bezpochyby využitie solárnej energie. Málo docenenie, a pritom veľmi efektívnou cestou, ako túto energiu využiť, je využitie tejto energie pre fotovoltaický ohrev vody. V tomto článku vás zoznámime, ako veľmi ľahko ušetriť na ohrevu vody.

Fotovoltaický ohrev vody = najjednoduchšie, bezobslužný a bezúdržbový systém! 

 Zo všetkých systémov na ohrev vody je vybudovanie a prevádzkovanie fotovoltaického systému najjednoduchšie, bezobslužné a bezúdržbové. V súčasnej dobe je cena fotovoltaických panelov na veľmi priaznivé úrovni, a to ešte viac zatraktívňuje toto riešenie. S regulátorom SolarEco OPL 9AC využijete bez dodatočných úprav bežný elektrický bojler prevádzkovaný na distribučnú napätie 230 V a výrazne tým znížite obstarávacie náklady a návratnosť celej investície.  

Ohrievač vody, ktorý má väčšina domácností v rodinných domoch, sa môže ľahko premeniť v obrovský zdroj úspor. Už len preto, že ohrev vody spotrebuje až 60% elektrickej energie. Nie je dokonca ani nutné ho nijako upravovať alebo kupovať nový.

Potrebujete len tri veci  

S regulátory SolarEco ľahko vytvoríte vlastný tzv. ostrovný systém. Na strechu je nutné umiestniť najlepšie 8 ks fotovoltaických panelov, priviesť jednosmerné vedenie k regulátora a regulátor umiestniť do miestnosti s bojlerom. Základnými komponenty ostrovného systému sú teda fotovoltaické panely, ktoré sú zapojené do MPPT regulátora OPL 9AC, ten priamym vedením napája bojler. Inštalácia obsahuje ešte DC odpojovač, prípadne prepäťovú ochranu, či HDO modul pre ohrev v období s nízkou slnečnou aktivitou.  

Hoci je mnohých prípadoch k využitie solárnej energie nutné vykonávať zmeny na elektroinštaláciu a v súvislosti s tým žiadať distribučná spoločnosť o pripojenie k sieti, s regulátormi SolarEco nič z toho nemusíte. Vďaka tomu tak ušetríte až 700 EUR. nákladov na administratívu, nákup čtyřkvadrantního elektromeru s úpravou na hlavnom prípojnom rozvádzači a ďalšie procesné úkony.

Všechny komentáře