Kategórie

Typy zapojenie FV sústav na ohrev vody

Využívanie fotovoltaických systémov pre ohrev vody so sebou nesie rad výhod. Či už je to ich jednoduchosť, bezobslužnosť a bezúdržbovosť alebo ich poslednou dobou stále priaznivejšia cena. V prípade regulátora SolarEco OPL 9AC navyše bez akýchkoľvek ďalších úprav využijete aj bežný elektrický bojler prevádzkovaný na distribučné napätie 230V, čo ešte viac znižuje obstarávacie náklady fotovoltaické zostavy. S využitím fotovoltaiky môžete bežne ušetriť 50 až 70 % energie. Obstaranie celej zostavy sa tak zaplatí zhruba za 4 až 7 rokov, a to aj bez dotácie a zložité administratívy.  

Ak sa už rozhodnete pre fotovoltaický ohrev vody, máte na výber hneď z troch typov zapojenia sústav.  


Ostrovné riešenie pre sezónne ohrev vody s bežným bojlerom s jednou špirálou  

Využitie bežného bojlera s jednou špirálou je vhodné na ohrev vody v období od jari do jesene. Zároveň je úplne nezávislé na energiu z distribučnej siete. Hodí sa ako do rodinných domov, kde je viac zdrojov tepla, tak na chaty a chalupy ako hlavný zdroj teplej vody. U výkonných FV sústav je navyše možné tento typ zapojenia prevádzkovať celoročne. Toto riešenie je obzvlášť výhodné, pretože bojler využíva mnoho domácností. Z toho dôvodu možno investíciu do neho považovať za spotrebovanú.  

Bojlery (napr. OKCE 200l) s dvoma špirálami umožňujú súbežné pripojenie jednej vykurovacej špirály na regulátor s fotovoltaickými panelmi s regulátorom a druhej špirály na distribučné napätia (domový rozvod elektrickej energie). Táto koncepcia umožňuje spoľahlivý ohrev teplej vody aj za podmienok so slabým osvitom v zimných mesiacoch. Ohrev z distribučnej siete je navyše možné nezávisle regulovať na minimálnu požadovanú teplotu.

Ostrovný celoročný ohrev teplej vody s bojlerom s dvoma špirálami  

Ďalšou možnosťou, ako využívať fotovoltaiku na ohrev vody je obstaranie bojlera s dvoma špirálami (napr. OKCE 200l), prípadne bojlera so špeciálne upravenou suchou špirálou. Pre túto variantu je nutné regulátor dovybaviť HDO modulom pre bezpečné prepojovanie vykurovacej špirály bojlera medzi regulátorom s fotovoltaickými panelmi a distribučnou sústavou (domovým rozvodom). Modul umožní cez deň ohrievať vodu z fotovoltaických panelov a v nadstavenom čase ohriať teplú vodu z distribučnej siete na základnú teplotu, ak boli v priebehu dňa zlé osvitovej podmienky.  

Vďaka tomuto riešeniu je možné súbežne pripojiť jednu vykurovaciu špirálu na regulátor pripojený k fotovoltaickej sústave a druhú na distribučnú sieť. Týmto spôsobom je možné bez problémov ohrievať vodu aj v zime alebo za dažďa či sneženie. Minimálne teplotu ohrevu z distribučnej siete je navyše možné nezávisle regulovať. Tým je ponechaná možnosť ohrevu na vyššiu teplotu pri zlepšení osvitových podmienok FVS. Aj pri nízkom výkone tak môže regulátor dodávať veľmi malé prídavky energie (napr. 100 W), ktoré pokryjú prípadné tepelné straty vzniknuté z dôvodu obmedzenej izolácie bežných bojlerov.

Kombinovaný systém pre ohrev teplej vody s jednou špirálou  

Ak už máte bojler nainštalovaný a zároveň je vaším jediným zdrojom teplej vody, je nutné pre celoročné komfortné ohrev doplniť regulátor HDO modulom. Ten zaistí bezpečné prepínanie vykurovacej špirály bojlera medzi regulátorom s fotovoltaickými panelmi a distribučnou sústavou (domovým rozvodom). Vďaka tomu je možné ohrievať cez deň vodu pomocou fotovoltaických panelov a v nadstavenom čase vodu ohriať z distribučnej siete na základnú teplotu, ak by boli v priebehu dňa zlé podmienky. Výhodou tohto riešenia je, že sa dá využiť aj skôr vytvorený bojler a tým znížiť celkové náklady na obstaranie fotovoltaického ohrevu vody. Nie ste pritom nijako obmedzení množstvom teplej vody podľa svetelných podmienok. HDO modul navyše tiež umožní blokovanie odberu elektrickej energie vo vysokom tarife.

Všechny komentáře