Kategórie

Čo sú súbory cookies
Cookies sú malé textové dočasné súbory. Pri prehliadaní ich daná daná webová stránka ukladá do prehliadača. Rozlišujú sa rôzne druhy súborov cookie: dočasné súbory cookie sú vymazané po uzavretí prehliadača; trvalé súbory cookie sú uložené v závislosti na svojej funkcii.

K čomu slúžia súbory cookies
Súbory cookies umožňujú identifikáciu jednotlivých počítačov a uchovanie údajov o vašom webovom prehliadači a jeho nastavení. Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služby, napríklad pri prihlásení alebo platbe za produkt. Iné zlepšujú užívateľské rozhranie napríklad tým, že si pre nasledujúcu návštevu zapamätajú vyplnené údaje. Ďalšie cookies nám umožňujú prispôsobiť obsah stránky alebo na nej zobrazovanú reklamu Vašim preferenciám. 

Ako Vás identifikujeme 
IP adresa je nevyhnutná pre fungovanie internetu. Je dostupná na každom počítači. Naše súbory cookie ale identifikujú prehliadač anonymným ID. 

Kde cookies využívame
Registrácia, prihlásenie a nákupný košík
Cookies zisťujú, či je užívateľ prihlásený alebo nie a sprístupňujú nedokončený nákup. 

Meranie návštevnosti
Nástroje tretích strán ako Google Analytics alebo Piwik nám pomáhajú merať návštevnosť na stránke vrátane informácií o tom, odkiaľ ste na našu stránku prišli, a kam z našej stránky odchádzate. Podľa týchto štatistík upravujeme stránky tak, aby ste s nimi boli spokojný a prinášali Vám relevantný obsah.

Reklama
Súbory cookie sa používajú na zistenie počtu ľudí, ktorí reklamu videli, kto z nich na ňu klikol alebo si ju opakovane zobrazil. Súčasne sú súbory cookie používané k vyhodnoteniu takzvaných segmentov, alebo vašich preferencií, prípadne taktiež vašej geografickej polohe a podľa nich nám umožní prispôsobiť zobrazovanú reklamu (behaviorálne cielenie). Výsledok takejto segmentácie, ktorý týmto spôsobom získavame, je veľmi všeobecný a nie sme schopný ho priradiť ku konkrétnej osobe. Prostredníctvom našich stránok môžu byť vo vašom koncovom zariadení pre vyššie uvedené účely ukladané cookies tretích strán (prevádzkovateľov reklamných systémov využívaných na našej internetovej stránke). Za ukladanie cookies tretích strán a spracovanie v nich uložených údajov zodpovedajú tieto tretie strany.

Obsah stránok
Podobne ako v prípade reklamy, súbory cookie môžeme používať pre vyhodnotenie vašich preferencií a podľa toho Vám navrhnúť na našich stránkach taký obsah, aký vás zaujíma. 

Povolenie a zákaz cookies
Webové prehliadače umožňujú nastavenia správy cookies, takže aj ich povolení a zákazov. Pokiaľ je váš webový prehliadač nastavený tak, že ukladanie cookies povoľuje, máme za to, že s ukladaním cookies našimi internetovými stránkami súhlasíte, a to až do doby, keď ukladanie cookies zakážete.
Pokiaľ cookies zakážete, nemusia naše stránky a prostredníctvom nich poskytované služby fungovať riadne. Cookies možno kedykoľvek znovu povoliť.

Správca osobných údajov a kontaktné údaje 
Správcom osobných údajov je spoločnosť SolarEco, družstvo, vedená na Krajskom súde v Hradci Králové pod spisovou značkou Dr 1624, so sídlom Harantova 1172, 509 01 Nová Paka, IČ: 05520525, DIČ: CZ05520525 (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje
Adresa: Harantova 1172, 509 01 Nová Paka
Telefón: +420 910 127 250
E-mail: obchod@solareco.cz